Het liberalisme is dood

Althans in de VVD. In de column van Arnon Grunberg (Volkskrant) las ik dat de fractievoorzitter van de VVD in NRC Handelsblad kernachtig heeft samengevat waar de VVD voor staat: degelijke financiën en meer politie op straat. Niet alleen herken ik hierin niets meer van de oorsprong van het liberalisme, “gelijke ontplooiingskansen voor iedereen” , maar bovendien roept het een benauwend beeld op. We weten intussen wel dat de VVD gruwt van staatsuitgaven. Maar het op orde brengen van de staatsbegroting zou toch op zijn minst een hoger doel moeten dienen. In elk geval hoger dan “het gezond maken van de economie”. Daarbij komt dan nog die eeuwige leugen van “meer politie op straat”. Want als je goed naar de politiebonden luistert, wordt er nu gewoon keihard bezuinigd op de politie. Ook hier wint de mercantiele schraapzucht van de Hollandsche koopman het weer van het verlangen naar een halve politiestaat.

De VVD is inderdaad de partij van de rijke patjepeeërs geworden. Door meer mensen in armoede te storten, wordt de glans van met dubieuze middelen verkregen rijkdom vergroot. Zo hoeven de rijken minder te graaien hetgeen per saldo tot besparingen voor de maatschappij als geheel leidt. Dankzij het voortdurend roepen om meer blauw op straat krijgen die rijken ook nog eens een gevoel van veiligheid, alweer terwijl het niets kost. Dat moet je de VVD toch nageven, men zorgt goed voor de achterban. Nog even en de VVD  zal kartelvorming gaan aanmoedigen om de economische groei te bevorderen. Al met al is het geen wonder dat Groen Links in liberale richting is opgeschoven. Iemand zal de liberale kar toch moeten trekken.

Advertisements