De verborgen apocalyps | 1 De verwachtingen

De inmiddels mythische datum 21-12-2012 geeft ons weer een einde-der-tijden-voorspelling om bij stil te staan. Veel zelfbenoemde experts, bij uitstek aanwezig op het web, hebben deze datum gekoppeld aan het aflopen van de Maya-kalender. Nu mankeert er van alles aan de berekening van de datum, maar de belangrijkste tegenwerping is toch wel dat de Maya-kalender, net als de onze, met een zekere regelmaat afloopt, en dat is altijd zonder einde van de wereld gebeurd. Bijzonder aan deze einddatum is echter wel dat er geen specifieke rampen in het vooruitzicht gesteld zijn. Voor 2009 voorzagen de doemdenkers nog dat het opstarten van de Large Hadron Collider door CERN een zwart gat zou creëren dat ons allemaal zou opslokken.

Over het algemeen worden de voorspellingen voor het einde der tijden gekenmerkt door megalomane gebeurtenissen. Een totale kernoorlog gevolgd door een nucleaire winter is wel de bekendste. Tegenwoordig is de opwarming van de aarde een geliefde kandidaat met als favoriete schrikbeelden een stijgende zeespiegel die laaggelegen gebieden onder water zet en draconische regens die alle vruchtbare aarde de zee in spoelen. In de top tien van rampen vinden we verder de meteorietinslagen of megavulkaanuitbarstingen die de wereld in een nieuwe ijstijd dompelen, een nabije gammaflits die onze planeet volledig steriliseert, een plotselinge draaiing van de aardas waardoor het klimaat in één klap verandert, of een invasie van buitenaardse aliens die ons als een smakelijk hapje zien. Zelfs boosdoeners op nanoschaal monden toch altijd uit in een alles omvattende vernietiging: een epidemie van antibioticaresistentie bacterieën die alle mensen doodt of een genetische verandering die de voortplanting onmogelijk maakt.

Dit zijn allemaal gevaren die we kunnen overzien. Het gaat om bekende en begrepen processen, waardoor we eventuele rampen in een aantal gevallen zelfs zouden kunnen afwenden . Maar er zijn ook gevaren die men zich niet realiseert, omdat de achterliggende processen zich aan onze aandacht onttrekken. In dit laatste jaar van de Maya-kalender wil ik een poging doen die gevaren te verkennen. Met enige regelmaat zal ik een aflevering plaatsen. Blijf kijken.

Advertisements