En dan zou homeopathie niet werken?

Een bericht uit december 2010. Nog steeds actueel en bovendien een mooie inleiding op een komende aflevering uit “De verborgen apocalyps”.

In een onderzoek naar het effect van methylkwik op Ibissen in de Everglades (VS) hebben ecologen vastgesteld dat er bij een geringe hoeveelheid gif meer homoparen onder de vogels voorkwamen. De hoeveelheden aan het voedsel toegevoegd gif waren 0,05, 0,1 en 0,3 ppm. Ppm betekent parts per million, deeltjes per miljoen. 0,1 ppm staat gelijk aan een verdunning van 1 op 10.000.000. In de homeopathie zou men dit aanduiden met D7. Deze geringe hoeveelheid gif leidde ertoe dat het de mannetjes Ibissen niets meer uitmaakte of zij een mannetje of een vrouwtje bevruchtten. Een wetenschappelijk onderzoek, dus geen woord van kritiek. Maar als het homeopathie zou heten, als m.a.w. de onderzoekers gesproken hadden over D7 i.p.v. 0,1 ppm, dan zouden de slippendragers van de farmaceutische industrie (ook wel bekend als de vereniging tegen de kwakzalverij) het afdoen als een placebo-effect, omdat zulke verdunningen niet meer kunnen werken. Wie valt er hier nu weer eens gigantisch door het mandje met kwakzalf?