Job Cohen efficient weggetreiterd

In zo’n tijd leven we nu. Hebben we eindelijk een politicus in de tweede kamer die tot op het bot eerlijk en rechtschapen is, die het verdomt om spelletjes te spelen, die genuanceerd met de complexe werkelijkheid omgaat, en dan staan we toe dat hij vertrekt. Omdat we kennelijk toch liever leugens hebben die niet waargemaakt kunnen worden, omdat we liever geloven dat het niet aan onszelf, maar aan anderen ligt, omdat we kicken op een tweede kamer die als een vechtende kluwen over het binnenhof rolt. Het doet me denken aan het schoolplein vroeger, waar de kinderen die in wezen aardig waren, maar geen grote bek hadden, werden weggetreiterd door het schorem van de straat. Dat toen overigens ook al in de brievenbus durfde te pissen. Dikkie heette het falderapes in mijn tijd, Geertje heet de treiterharses van nu.

De kernpunten van de PVV nader bezien

De enige, echte Tea Party politicus van ons land, Geert, was weer danig in het nieuws. Hetgeen mij ertoe bracht om de hoofdpunten uit zijn partijprogramma op een rijtje te zetten.
1) Anti-Islam.
2) Hypotheekrenteaftrek moet blijven
3) AOW moet blijven
4) Tegen de PvdA, links, intellectuelen, grachtengordel, kunst, opleiding, enz.
Sorteer de vette letters iets anders en er staat HAAT. Is dat nou toeval? Hij heeft het ook altijd over “haatbaarden”. Een typering waar ik mij overigens wel in kan vinden. Toch denk ik niet dat het opzet is. Daardoor is het des te veelbetekenender.

Vrijgeven tandartstarieven leidt tot prijsstijgingen

In dit recente nieuwsbericht klonk verbazing door. Hè, hoe kan dat nou? De vrije markt zegt toch dat de prijzen door concurrentie dalen. Soms vraag ik me wel eens af of onze politici in dezelfde wereld als wij leven. Dat, of VVD en CDA zijn de partijen van de dieven. Anders kan ik al die stompzinnige besluiten niet verklaren. Toen de prijzen werden vrijgegeven lang geleden, werden de meeste producten duurder. Hé, wat gek. Toen de huren werden geliberaliseerd stegen zij veel meer dan voorheen. Goh, wat raar. Toen de zorg werd geprivatiseerd, bedienden de directies eerst zichzelf met riante salarissen, nieuwe kantoren en PC Hooft tractoren. Daarna werd de zorg duurder. Hoe is het mogelijk? Dat doet het ergste vrezen voor de toekomst. Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zal leiden tot een woningnood die de naoorlogse situatie volledig doet verbleken. Invoering van de vlaktaks zal eerst de rijken rijker maken, daarna zullen die met ons geld naar een echt belastingparadijs vluchten en tenslotte zal ons land failliet gaan. VVD en CDA zullen daar verbaasd van staan. Dat, of zij zullen meevluchten.

De wonderlijke visie van Fleur Agema

Onlangs las ik ergens deze uitspraak van Fleur Agema: “Een PVV’er is toch iemand die – daar selecteren we op – de wil heeft om die elite af te breken.” Voor zij deze zin uitsprak had zij het gehad over de bestuurlijk-politieke elite die elkaar baantjes toespeelt. Later beweerde zij dat zij hoopte met hulp van VVD en CDA deze elite in te kapselen. Een wonderlijke visie. Immers VVD en CDA spelen al sinds politieke heugenis de hoofdrol in het bestuurlijk-politieke baantjescircuit. Met een sterke bijwagenrol voor de PvdA. En daar wringt natuurlijk de schoen. De PVV wil van de PvdA’ers in de elite af en die vervangen door PVV’ers die zich daar als rand-VVD’ers prima zullen thuisvoelen.

Overigens is de strijd tegen de bestuurlijke elite niet zonder gevaar. In het verleden is deze strijd meermalen gevoerd, waarna er soms inderdaad een nieuwe elite aantrad. Ik noem een paar grote namen: Jozef Stalin, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot. Dan toch maar liever de rotte plekken uit de huidige elite snijden en de goeden laten zitten. En dat die mensen gestudeerd hebben is helemaal niet verkeerd. Als het landsbestuur gebaseerd zou zijn op een politiek programma dat tijdens een verjaarspartijtje is ontstaan (bijv: ze mosten al die boeven opsluiten en de sleutel weggooien), zouden we al snel met voornoemde, grote leiders opgescheept zitten. En die raak je niet kwijt met verkiezingen.

Het liberalisme is dood

Althans in de VVD. In de column van Arnon Grunberg (Volkskrant) las ik dat de fractievoorzitter van de VVD in NRC Handelsblad kernachtig heeft samengevat waar de VVD voor staat: degelijke financiën en meer politie op straat. Niet alleen herken ik hierin niets meer van de oorsprong van het liberalisme, “gelijke ontplooiingskansen voor iedereen” , maar bovendien roept het een benauwend beeld op. We weten intussen wel dat de VVD gruwt van staatsuitgaven. Maar het op orde brengen van de staatsbegroting zou toch op zijn minst een hoger doel moeten dienen. In elk geval hoger dan “het gezond maken van de economie”. Daarbij komt dan nog die eeuwige leugen van “meer politie op straat”. Want als je goed naar de politiebonden luistert, wordt er nu gewoon keihard bezuinigd op de politie. Ook hier wint de mercantiele schraapzucht van de Hollandsche koopman het weer van het verlangen naar een halve politiestaat.

De VVD is inderdaad de partij van de rijke patjepeeërs geworden. Door meer mensen in armoede te storten, wordt de glans van met dubieuze middelen verkregen rijkdom vergroot. Zo hoeven de rijken minder te graaien hetgeen per saldo tot besparingen voor de maatschappij als geheel leidt. Dankzij het voortdurend roepen om meer blauw op straat krijgen die rijken ook nog eens een gevoel van veiligheid, alweer terwijl het niets kost. Dat moet je de VVD toch nageven, men zorgt goed voor de achterban. Nog even en de VVD  zal kartelvorming gaan aanmoedigen om de economische groei te bevorderen. Al met al is het geen wonder dat Groen Links in liberale richting is opgeschoven. Iemand zal de liberale kar toch moeten trekken.