Kaizen is weer terug in Nederland

In de Banenbijlage van de Volkskrant van 19 mei stond een artikel over het toepassen van kaizen in Nederland. Verrassend genoeg ging het niet over toepassing in de industrie, maar over toepassing in de medische sector, in ziekenhuizen met name. Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en het VUmc in Amsterdam blijken er mee te experimenteren. En in de zorg is Stichting Zorgbalans in Noord-Holland al geruime tijd bezig met kaizen. De laatste keer dat ik hoorde over kaizen in de medische sector was toen de directeur van het ziekenhuis van Purmerend er belang in stelde. Dat zal ergens rond 1990 geweest zijn.
Kaizen wordt vaak vertaald als “continu verbeteren (in kleine stapjes)”. Het idee is dat de medewerkers op de werkvloer het beste weten hoe zij het proces kunnen verbeteren. Doordat zij voortdurend bezig zijn met verbeteren van op zich kleine details gaat de organisatie er voortdurend op vooruit. Het management moet die activiteiten natuurlijk wel van harte ondersteunen. Maar als zij dat doen dan zal het resultaat er ook naar zijn. De kwaliteit van het werk wordt beter, het product wordt beter en uiteindelijk is de klant tevreden.
Uit het verhaal in de Volkskrant blijkt dat de oude makke van dit soort kwaliteitsprogramma’s onveranderd is. Het hangt op de blijvende steun uit het management. In het artikel viel de niet van toepassing zijnde term efficiency. Het management zal dat snel vertalen als kostenbesparing. En daar wringt nu juist de schoen. Want er zal altijd ge├»nvesteerd moeten worden in kaizen. Mensen moeten getraind en begeleid worden. En bovendien gaat het niet om efficiency, maar om effectiviteit: doen wat de klant wil. Al dit soort programma’s gaat uiteindelijk stuk op dezelfde oorzaak. Als de lamlullen in het management zelf niet kaizen denken, dan komt er uiteindelijk weinig van terecht.