En dan zou homeopathie niet werken?

Een bericht uit december 2010. Nog steeds actueel en bovendien een mooie inleiding op een komende aflevering uit “De verborgen apocalyps”.

In een onderzoek naar het effect van methylkwik op Ibissen in de Everglades (VS) hebben ecologen vastgesteld dat er bij een geringe hoeveelheid gif meer homoparen onder de vogels voorkwamen. De hoeveelheden aan het voedsel toegevoegd gif waren 0,05, 0,1 en 0,3 ppm. Ppm betekent parts per million, deeltjes per miljoen. 0,1 ppm staat gelijk aan een verdunning van 1 op 10.000.000. In de homeopathie zou men dit aanduiden met D7. Deze geringe hoeveelheid gif leidde ertoe dat het de mannetjes Ibissen niets meer uitmaakte of zij een mannetje of een vrouwtje bevruchtten. Een wetenschappelijk onderzoek, dus geen woord van kritiek. Maar als het homeopathie zou heten, als m.a.w. de onderzoekers gesproken hadden over D7 i.p.v. 0,1 ppm, dan zouden de slippendragers van de farmaceutische industrie (ook wel bekend als de vereniging tegen de kwakzalverij) het afdoen als een placebo-effect, omdat zulke verdunningen niet meer kunnen werken. Wie valt er hier nu weer eens gigantisch door het mandje met kwakzalf?

Vrijgeven tandartstarieven leidt tot prijsstijgingen

In dit recente nieuwsbericht klonk verbazing door. Hè, hoe kan dat nou? De vrije markt zegt toch dat de prijzen door concurrentie dalen. Soms vraag ik me wel eens af of onze politici in dezelfde wereld als wij leven. Dat, of VVD en CDA zijn de partijen van de dieven. Anders kan ik al die stompzinnige besluiten niet verklaren. Toen de prijzen werden vrijgegeven lang geleden, werden de meeste producten duurder. Hé, wat gek. Toen de huren werden geliberaliseerd stegen zij veel meer dan voorheen. Goh, wat raar. Toen de zorg werd geprivatiseerd, bedienden de directies eerst zichzelf met riante salarissen, nieuwe kantoren en PC Hooft tractoren. Daarna werd de zorg duurder. Hoe is het mogelijk? Dat doet het ergste vrezen voor de toekomst. Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zal leiden tot een woningnood die de naoorlogse situatie volledig doet verbleken. Invoering van de vlaktaks zal eerst de rijken rijker maken, daarna zullen die met ons geld naar een echt belastingparadijs vluchten en tenslotte zal ons land failliet gaan. VVD en CDA zullen daar verbaasd van staan. Dat, of zij zullen meevluchten.

De verborgen apocalyps | 1 De verwachtingen

De inmiddels mythische datum 21-12-2012 geeft ons weer een einde-der-tijden-voorspelling om bij stil te staan. Veel zelfbenoemde experts, bij uitstek aanwezig op het web, hebben deze datum gekoppeld aan het aflopen van de Maya-kalender. Nu mankeert er van alles aan de berekening van de datum, maar de belangrijkste tegenwerping is toch wel dat de Maya-kalender, net als de onze, met een zekere regelmaat afloopt, en dat is altijd zonder einde van de wereld gebeurd. Bijzonder aan deze einddatum is echter wel dat er geen specifieke rampen in het vooruitzicht gesteld zijn. Voor 2009 voorzagen de doemdenkers nog dat het opstarten van de Large Hadron Collider door CERN een zwart gat zou creëren dat ons allemaal zou opslokken.

Over het algemeen worden de voorspellingen voor het einde der tijden gekenmerkt door megalomane gebeurtenissen. Een totale kernoorlog gevolgd door een nucleaire winter is wel de bekendste. Tegenwoordig is de opwarming van de aarde een geliefde kandidaat met als favoriete schrikbeelden een stijgende zeespiegel die laaggelegen gebieden onder water zet en draconische regens die alle vruchtbare aarde de zee in spoelen. In de top tien van rampen vinden we verder de meteorietinslagen of megavulkaanuitbarstingen die de wereld in een nieuwe ijstijd dompelen, een nabije gammaflits die onze planeet volledig steriliseert, een plotselinge draaiing van de aardas waardoor het klimaat in één klap verandert, of een invasie van buitenaardse aliens die ons als een smakelijk hapje zien. Zelfs boosdoeners op nanoschaal monden toch altijd uit in een alles omvattende vernietiging: een epidemie van antibioticaresistentie bacterieën die alle mensen doodt of een genetische verandering die de voortplanting onmogelijk maakt.

Dit zijn allemaal gevaren die we kunnen overzien. Het gaat om bekende en begrepen processen, waardoor we eventuele rampen in een aantal gevallen zelfs zouden kunnen afwenden . Maar er zijn ook gevaren die men zich niet realiseert, omdat de achterliggende processen zich aan onze aandacht onttrekken. In dit laatste jaar van de Maya-kalender wil ik een poging doen die gevaren te verkennen. Met enige regelmaat zal ik een aflevering plaatsen. Blijf kijken.