Ippekrites is terug

De host van Ippekrites is verzopen in een conversie naar de WordPress omgeving. Na drie maanden kan ik nog altijd niet bij mijn oude blog. Vandaar dat ik opnieuw begonnen ben. Tegelijk met een nieuw uiterlijk zal ik ook inhoudelijk een andere koers gaan varen. Mopperen op de kortzichtigheid van alledag zal naar de achtergrond treden, terwijl filosofische bespiegelingen over ons bestaan in al zijn facetten een prominentere rol zullen spelen. Een meer opbouwende benadering, zeg maar.